Nieuws voor de Herfstvakantie

Beste ouders,

We zijn de week voor de eerste vakantie en ik wou jullie toch nog even informeren over een aantal dingen. Deze week is het ook de “Helm op, Fluo Top”-week, dus zorg er voor dat vanaf nu (maar eigenlijk liefst altijd) kinderen en ouders die naar school wandelen, fietsen of op een andere manier zich naar school verplaatsen voldoende verlicht en veilig op pad zijn. De dagen worden donkerder en kouder, dus het is moeilijker om mensen te zien als ze donkere kleding aanhebben zonder een fluo-item of volledig fluo-jasje. Onderstaande afbeelding maakt het heel duidelijk waarom dit zo belangrijk is:

Wij wensen ook Juf Anke en Juf Pelin te bedanken, zij hebben allebei recent ontslag genomen uit hun uren van respectievelijk Niet-Confessionele Zedenleer en Islamitische godsdienst omdat zij dichter bij huis aan het werk konden gaan. Voor het vak NC-Z zullen nog punten op het rapport verschijnen, voor het vak Islam niet omdat de juf nog geen toegang had tot het rapport en dus nog niets had ingevuld. De school en de inspectie zoeken naar nieuwe leerkrachten, maar die zijn heel moeilijk te vinden op dit moment. Zolang er geen leerkrachten gevonden zijn worden de kinderen opgevangen door één van de andere personen werkzaam in de school.

We gaan na de vakantie terug van start met de lessen Frans in het 3de en 4de leerjaar.

Deze waren na de schoolvakantie nog niet terug opgestart omdat we vanuit de klaswerking voelden dat het niveau van Nederlands niet hoog genoeg was na het Corona-schooljaar vorig jaar. Omdat de beheersing van de schooltaal van primordiaal belang is, hebben we intern beslist om daar eerst de nadruk op te leggen. We hebben ook onze manier waarop we Frans aanbieden op onze school onder de loep genomen en alvast enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van de voorbije schooljaren. We gaan hier nog verder mee aan de slag en gaan hierover ook nog in dialoog met de ouders van de Ouderraad. Voor dit schooljaar is het zo dat het 3de en 4de leerjaar 1u per week apart werken met het werkboek van Francofan 1A of 1B en ook wekelijks 1u klasoverschrijdend samenwerken in lessen gelinkt met de actualiteit en thema’s van Wereldoriëntatie. Het 5de leerjaar werkt 2u per week met FrancoFan 2A en 2B en begint met leerling-gestuurde lesmaterialen aan te bieden. In het 6de leerjaar wordt er vooral vanuit de leerlingen gewerkt en wordt alles heel sterk in verband gebracht met de WO-thema’s en/of de actualiteit. Zij kunnen ook klasoverschrijdend aan de slag met het 5de leerjaar.

De oudercontacten komen er weer aan. Ik kan het niet genoeg benadrukken: deze momenten zijn enorm belangrijk tijdens de schoolloopbaan voor zowel leerling, leerkracht áls de ouders. U krijgt de kans om vragen te stellen maar ook om directe feedback te krijgen over de voortgang en eventuele aandachtspunten die u misschien niet altijd opvangt bij het bekijken van huiswerk of het analyseren van gemaakte toetsen. De oudercontacten na de herfstvakantie en op het einde van het schooljaar zijn verplicht voor iedereen. Er zijn ook nog oudercontacten vlak na de Kerstvakantie en vlak na de Paasvakantie, deze zullen op uitnodiging zijn van de leerkrachten maar ook op aanvraag van de ouders. De oudercontacten die binnenkort doorgaan zullen nog steeds digitaal moeten plaatsvinden gezien de huidige corona-maatregelen en –cijfers het niet toelaten om zoiets van die omvang op school te organiseren. Ik begrijp dat dit niet voor iedereen evident is en hoop samen met u dat we snel naar een normale gang van zaken kunnen terugkeren.

Ik wil nog even wijzen op het volgende betreffende oudercontacten: de schooltaal is Nederlands. Dat betekent dat de begroeting, de kernboodschap en het afscheid van onze leerkrachten steeds in het Nederlands zal gebeuren. Als u iets niet begrijpt, dan kan u natuurlijk vragen om een opheldering of extra uitleg in een andere taal en –indien de situatie dit toestaat – dan zal de boodschap uiteraard verduidelijkt worden. Wie zich wil voorbereiden, kan ook altijd iemand mee uitnodigen die beter Nederlands begrijpt: een vriend van de familie, een oudere broer/zus of een lieve buurvrouw. Dit contact is er om vrijuit en zo volledig mogelijk te praten over de leerling in kwestie, het is dus niet de bedoeling dat de leerling zelf aanwezig is.

Graag wens ik iedereen nog een fantastische week vakantie toe, geniet van het Belgische herfstweer of van een uitstapje elders maar gebruik de tijd vooral om de batterijen van iedereen een beetje op te laden. Wij zien jullie graag terug op school vanaf maandag 8 november!

Meester Tim

Oktober: herfstmaand

Zo, de eerste schoolmaand is al achter de rug! Het doet deugd om kinderen en leerkrachten in de gangen te horen rondzwerven, maar ook om ouders opnieuw elkaar te zien ontmoeten aan de schoolpoort en nog snel de laatste kus of aai over de bol van zoon- of dochterlief te zien geven.

We hebben deze eerste weken niet stilgezeten, L3 en L4 gingen op sportklassen en hadden er zichtbaar de tijd van hun leven. We waren blij dat de klassen konden vertrekken en zo het schooljaar zeer goed beginnen.

Verder was er ook nog de Week van de Mobiliteit, die door een aantal leerkrachten zeer goed was georganiseerd. Dankzij hen konden onze leerlingen proeven van verkeerslessen, een fietsparcours en een uitstap naar het Verkeerspark in Kessel-Lo! Er ging een klas op heuse fietstocht en nog anderen leerden over de Dode Hoek van vrachtwagens. De kleinsten gingen op zebrapad-safari en leerden fiets-versjes met hun benen in de lucht.

Ik zet het onderaan in mijn bericht, maar daarom niet minder belangrijk: we kunnen helaas nog steeds niet starten met het organiseren van de warme maaltijden omdat de corona-maatregelen voor ons nog steeds dezelfde blijven. We hopen dat dit snel kan veranderen. Alle informatie in onze infobrochure is ook aangepast, dus die staat nieuw te lezen en te downloaden op de desbetreffende pagina.

Dan rest er mij enkel nog te vragen dat jullie zeker proberen om zoon of dochter ten laatste 8u40 op school te krijgen, zodanig dat de lessen ongestoord en op tijd kunnen beginnen. Dit is enorm belangrijk voor een goede opstart van de dag maar ook voor het echte school-gevoel en de nood aan structuur van veel leerlingen. Zeker met het druilerige herfst- en winterweer dat op komst is, is tijdig vertrekken en de tijd die je nodig hebt voor parkeren van fiets/auto/helikopter goed inschatten zeer belangrijk.

Welkom terug!

Beste ouders (en leerlingen) van Mooi-Bos,

Enkele dagen geleden startte het schooljaar van 2021-2022 met een halve dag, ideaal voor iedereen om er rustig in te komen. Zo ook voor mijzelf, want na 6  jaren zei Juf Daniëlle de school gedag en mocht ik de fakkel overnemen. Ik moet zeggen: ik heb een heel warm welkom gekregen en elke dag ontdek ik de school een beetje meer. Ik kijk ernaar uit om samen met jullie Mooi-Bos nog mooier en beter te maken en (ook letterlijk) te doen groeien!

Zoals jullie weten, starten we met de corona-maatregelen van eind vorig schooljaar, wat betekent dat sommigen onder ons een mondmasker moeten dragen indien er te weinig afstand is en dat de ouders nog steeds liefst buiten de schoolpoort blijven. Het is ons aller wens dat dit snel kan veranderen en dat we jullie kunnen tonen dat jullie welkom zijn op school.

Dit betekent helaas ook dat we op onze school nog geen warme maaltijden kunnen organiseren. Het is met de huidige maatregelen langs Nederlandstalige kant niet mogelijk om warme maaltijden te organiseren. Jullie hebben wel al kunnen zien dat de gemeente een contract is aangegaan met de Brusselse Keukens, waarvoor jullie tot 8 september kunnen inschrijven via de website of het papieren formulier. Elke klas heeft de informatie daarover met jullie gedeeld. Let op: zolang de corona-maatregelen van kracht blijven worden er geen warme maaltijden georganiseerd! Jullie krijgen van de school een mail wanneer er opnieuw warm kan gegeten worden, tot zolang graag voldoende eten en drinken meegeven met aandacht op gezonde voeding.

We hebben met het team ook beslist om het Startfeest (gepland op 26/09) niet te organiseren. Gezien het grillige Belgische weer kunnen we er niet van uit gaan dat dit buiten kan doorgaan. Binnen is het onmogelijk om op dit moment iets veilig en leuk te organiseren. MAAR: uitstel is geen afstel, we broeden op een leuk alternatief zodra er weer wat meer kan en mag. We houden jullie op de hoogte.

Zo, als eerste bericht kan dit wel tellen. Ik sluit graag af met mijn favoriete beelden van deze eerste week: boekentassen die aan de kapstok hangen in de gang én een overvolle fietsenberging. Als directeur zie ik dat enorm graag: we zijn een school voor en door de leerlingen, dus wanneer zij terug leven in de brouwerij brengen en rumoer in de gangen maken, worden wij leerkrachten een gelukkiger mens. Welkom, allemaal!

Fijne zomer! Tot 26/8 op ons infomoment!

Het schooljaar is alweer voorbij! We zijn enorm dankbaar voor het vertrouwen en de steun van de ouders en trots op onze kinderen en hun weerbaarheid. Het Mooi-Bosteam heeft opnieuw een prachtige prestatie neergezet en mag van een welverdiende vakantie genieten. Toch blikken we ook al vooruit naar het nieuwe schooljaar:

We nemen afscheid van juf Daniëlle en verwelkomen straks meester Tim als nieuwe directeur!

Op 26 augustus 2021 organiseert de werkgroep ouderbetrokkenheid van Mooi-Bos een infomoment voor ouders van 17u-18.30u.


Maak kennis met de nieuwe directeur meester Tim, de klas- en zorgjuffen en -meesters, stel je vragen en neem een kijkje in de klas!

Wie is welkom?

– Alle ouders
– Alle nieuwe kinderen

Start uw kind in de onthaalklas? Dan krijgt u ook nog een aparte uitnodiging voor het wenmoment in de klas zelf (telkens vlak voor de instap).

Om organisatorische redenen kunnen de kinderen die Mooi-Bos al kennen niet meekomen!


Niet getreurd, op 1/9 wachten we alle kinderen met open armen op.

Eind augustus staat de infobrochure voor het nieuwe schooljaar online. Noteer al deze belangrijke data:

Eerste schooldag: woensdag 1/9/2021 van 8.40u tot 12.15u
Facultatieve verlofdagen (geen opvang): maandag 27/9/2021 + dinsdag 7/6/2022
Pedagogische studiedagen (wel opvang): woensdag 6/10/2021, woensdag 2/2/2022, woensdag 27/4/2022
Infomoment: 26/8/2021 17u
Startfeest: zondag 26/9/2021
Sneeuwklassen 5LJ + 6LJ: 17/2/2022-25/2/2022


Sponsor a Child programma African Update: Muller is blij dat hij weer naar school kan!

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat juf Daniëlle voor 6 maanden naar Kwazulu-Natal in Zuid-Afrika zou trekken. We hadden met de hulp en het enthousiasme van kinderen en ouders bijna 3000€ ingezameld voor het prachtige eco-project op de Kwanyamazane school.  Door covid-19 moest juf Daniëlle na 4 weken spijtig genoeg terugkeren naar België. Met jullie goedkeuring werd een groot deel van jullie donatie ingezet voor covid-gerelateerde acties bij African Impact.
800€ reserveerden we alsnog voor Kwanyamazane, in de hoop snel weer aan de slag te kunnen gaan. African Impact kan echter niet voor 2023 weer opstarten in st Lucia. In overleg met African Impact hebben we besloten de resterende 800€ te gebruiken voor één van hun andere projecten: Sponsor A Child in Zambia. Mooi-Bos heeft nu een officiële sponsorleerling! Muller Gondwe kan met de 800€ de komende drie jaar naar school! Wij krijgen regelmatig updates over hoe het met hem gaat. Interessant en leerrijk voor Mooi-Bos, een prachtig kado voor Muller! Lees hier de laatste update van Muller.

Update Coronamaatregelen

Op maandag 19/4 gaan alle kinderen van de kleuterschool en de lagere school weer gewoon naar school.

We mogen ook weer op daguitstap. In het vijfde en het zesde leerjaar is er nog steeds mondmaskerplicht.

Bent u op reis geweest? Houd dan rekening met een mogelijke quarantaineperiode.

Lees hier de laatste update van de maatregelen en alle afspraken bij ziekte/ besmetting of terugkeer uit een rode zone.

We kijken ernaar uit jullie allemaal weer te zien! Tot maandag!

Deze maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Vlaamse Overheid. Op deze website vindt u alle uitgebreide informatie en veelgestelde vragen terug.

Uitgeteld…en klaar voor de krokus!

Wij zijn klaar voor de vakantie! Na de krokus blijven we verder schoolhouden in code oranje, maar proberen we vooral zoveel mogelijk normaliteit aan de kinderen te geven. Lees hier nog eens alle coronamaatregelen. We rekenen op jullie!

En voordat we dan echt de schoolpoort even sluiten…bekijk hier de leukste sneeuw- en carnavalfoto’s van deze week.

Fijne vakantie!

Kinderregering Mooi-Bos

Dit schooljaar heeft Mooi-Bos opnieuw een echte kinderregering met ministers uit verschillende leerjaren. Onder leiding van juf Lucia werden heuse verkiezingen georganiseerd. De verkiezingscampagne van BLAUW kreeg de meeste stemmen. Hier vindt u alle foto’s. Momenteel buigen de ministers zich over het ontwerp van een speellokaal tijdens de middagpauze. We houden u op de hoogte!

Mooi-Bos wenst jullie…

We hadden jullie graag op onze gebruikelijke wensbar gezien en samen een glaasje gedronken. Toch wenst Mooi-Bos jullie een jaar vol GELUK, LIEFDE, SUCCES, LICHT, FAMILIE, FIJNE MOMENTEN, VREUGDE, KRACHT, WARMTE, VRIENDSCHAP, GEZONDHEID en HOOP. We gaan allemaal samen voor een mooi 2021!

Week van de Mobiliteit 2020

Van 14/09 tot 20/09 vierden wij de week van de mobiliteit. We pimpten onze fietsen, deden een fietsparcours, gingen naar Trainworld en naar het Verkeerspark en hadden uiteraard altijd ons fluohesje aan. Fluo aan goed gedaan! Klik hier voor alle foto’s.

Infomoment 2020-2021

Door de coronamaatregelen kunnen wij geen gebruikelijke infodag organiseren dit jaar.

Daarom kreeg u van de klasjuf een leuk filmpje om de klaswerking en de klas voor te stellen!

Natuurlijk willen directie/ secretariaat en zorg ook even kennismaken:

Ook onze dames van het toezicht zeggen graag gedag:

 

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑