Nieuws voor de Herfstvakantie

Beste ouders,

We zijn de week voor de eerste vakantie en ik wou jullie toch nog even informeren over een aantal dingen. Deze week is het ook de “Helm op, Fluo Top”-week, dus zorg er voor dat vanaf nu (maar eigenlijk liefst altijd) kinderen en ouders die naar school wandelen, fietsen of op een andere manier zich naar school verplaatsen voldoende verlicht en veilig op pad zijn. De dagen worden donkerder en kouder, dus het is moeilijker om mensen te zien als ze donkere kleding aanhebben zonder een fluo-item of volledig fluo-jasje. Onderstaande afbeelding maakt het heel duidelijk waarom dit zo belangrijk is:

Wij wensen ook Juf Anke en Juf Pelin te bedanken, zij hebben allebei recent ontslag genomen uit hun uren van respectievelijk Niet-Confessionele Zedenleer en Islamitische godsdienst omdat zij dichter bij huis aan het werk konden gaan. Voor het vak NC-Z zullen nog punten op het rapport verschijnen, voor het vak Islam niet omdat de juf nog geen toegang had tot het rapport en dus nog niets had ingevuld. De school en de inspectie zoeken naar nieuwe leerkrachten, maar die zijn heel moeilijk te vinden op dit moment. Zolang er geen leerkrachten gevonden zijn worden de kinderen opgevangen door één van de andere personen werkzaam in de school.

We gaan na de vakantie terug van start met de lessen Frans in het 3de en 4de leerjaar.

Deze waren na de schoolvakantie nog niet terug opgestart omdat we vanuit de klaswerking voelden dat het niveau van Nederlands niet hoog genoeg was na het Corona-schooljaar vorig jaar. Omdat de beheersing van de schooltaal van primordiaal belang is, hebben we intern beslist om daar eerst de nadruk op te leggen. We hebben ook onze manier waarop we Frans aanbieden op onze school onder de loep genomen en alvast enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van de voorbije schooljaren. We gaan hier nog verder mee aan de slag en gaan hierover ook nog in dialoog met de ouders van de Ouderraad. Voor dit schooljaar is het zo dat het 3de en 4de leerjaar 1u per week apart werken met het werkboek van Francofan 1A of 1B en ook wekelijks 1u klasoverschrijdend samenwerken in lessen gelinkt met de actualiteit en thema’s van Wereldoriëntatie. Het 5de leerjaar werkt 2u per week met FrancoFan 2A en 2B en begint met leerling-gestuurde lesmaterialen aan te bieden. In het 6de leerjaar wordt er vooral vanuit de leerlingen gewerkt en wordt alles heel sterk in verband gebracht met de WO-thema’s en/of de actualiteit. Zij kunnen ook klasoverschrijdend aan de slag met het 5de leerjaar.

De oudercontacten komen er weer aan. Ik kan het niet genoeg benadrukken: deze momenten zijn enorm belangrijk tijdens de schoolloopbaan voor zowel leerling, leerkracht áls de ouders. U krijgt de kans om vragen te stellen maar ook om directe feedback te krijgen over de voortgang en eventuele aandachtspunten die u misschien niet altijd opvangt bij het bekijken van huiswerk of het analyseren van gemaakte toetsen. De oudercontacten na de herfstvakantie en op het einde van het schooljaar zijn verplicht voor iedereen. Er zijn ook nog oudercontacten vlak na de Kerstvakantie en vlak na de Paasvakantie, deze zullen op uitnodiging zijn van de leerkrachten maar ook op aanvraag van de ouders. De oudercontacten die binnenkort doorgaan zullen nog steeds digitaal moeten plaatsvinden gezien de huidige corona-maatregelen en –cijfers het niet toelaten om zoiets van die omvang op school te organiseren. Ik begrijp dat dit niet voor iedereen evident is en hoop samen met u dat we snel naar een normale gang van zaken kunnen terugkeren.

Ik wil nog even wijzen op het volgende betreffende oudercontacten: de schooltaal is Nederlands. Dat betekent dat de begroeting, de kernboodschap en het afscheid van onze leerkrachten steeds in het Nederlands zal gebeuren. Als u iets niet begrijpt, dan kan u natuurlijk vragen om een opheldering of extra uitleg in een andere taal en –indien de situatie dit toestaat – dan zal de boodschap uiteraard verduidelijkt worden. Wie zich wil voorbereiden, kan ook altijd iemand mee uitnodigen die beter Nederlands begrijpt: een vriend van de familie, een oudere broer/zus of een lieve buurvrouw. Dit contact is er om vrijuit en zo volledig mogelijk te praten over de leerling in kwestie, het is dus niet de bedoeling dat de leerling zelf aanwezig is.

Graag wens ik iedereen nog een fantastische week vakantie toe, geniet van het Belgische herfstweer of van een uitstapje elders maar gebruik de tijd vooral om de batterijen van iedereen een beetje op te laden. Wij zien jullie graag terug op school vanaf maandag 8 november!

Meester Tim

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑