Kleuterschool

Onthaalklas – eerste kleuterklas

Het accent in de onthaal- en eerste kleuterklas ligt op het aanbieden van activiteiten, die uitdagen om te experimenteren. De kleuterjuf observeert voortdurend wat er leeft bij deze soms nog zeer jonge ondernemende peuters/kleuters en heeft een stimulerende rol. Belangrijk in de peuterklas is ook een klimaat van geborgenheid, waar de juf en de peuter een intense relatie kunnen opbouwen. Kinderverzorging in de onthaalklas: de kleuterjuf en de kinderverzorgster hebben een nauwe samenwerking waar het aspect ‘zelfredzaamheid’ door de kinderverzorgster intensief wordt ondersteund begeleid en gestimuleerd.

Tweede kleuterklas

De klemtoon in de tweede kleuterklas ligt op het leren kiezen binnen een waaier van aangeboden activiteiten, al dan niet begeleid door de kleuterjuf. Hulpmiddelen zoals kiezen met behulp van halssnoeren kunnen het keuzeproces bij de kleuters vergemakkelijken.

Derde kleuterklas

De nadruk op de derde kleuterklas wordt gelegd op het bewust kiezen tijdens hoekenwerk met behulp van het keuzebord, waar zelfstandig denken en handelen en zelfverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd. Centraal staan de activiteiten die voorbereiden op het eerste leerjaar, waar vanaf het tweede trimester intensief aan wordt gewerkt. Om de overgang tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar zo klein mogelijk te maken, kunnen de kleuters gedurende het schooljaar op vaste tijdstippen tijdens integratieactiviteiten ‘proeven’ van het eerste leerjaar.

Vanaf de 3de kleuterklas trekken we elke week naar het zwembad. Ook gaan we geregeld op uitstap om de dingen zo concreet mogelijk waar te nemen: boerderij, markt, bakker, bos of park, onze eigen kleutertuin. Ook gaan we geregeld naar het toneel. Zo ziet u dat er in ons “klein” schooltje heel wat “groots” te beleven valt.

Kleuterfeest

Elke 2 jaar wordt er een kleutermusical georganiseerd door de volledige kleuterschool

Het kleuterfeest is ontstaan vanuit de wil om ouders én grootouders te betrekken bij het schoolgebeuren en de ontwikkeling van de kinderen.

Er wordt klasdoorbrekend gewerkt en de diversiteit binnen de schoolbevolking en het leerproces wordt tentoongesteld. We houden hierbij rekening met de verschillende talenten van de kinderen (dans, decor, affiches ontwerpen, presenteren, verkopen, ..) en laten verschillende domeinen aan bod komen muzische vorming, techniek en wiskunde, sociale vaardigheden, leren leren, taal, ruimtelijke begrippen, ruimtelijk inzicht.

 

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑