Over onze school

In een notendop:

  • Ons onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht achtergrond of afkomst.
  • Onze school is een weerspiegeling van onze samenleving: verscheidenheid & eigenwaarde.
  • Wij leren de kinderen positief samenleven en leren van en met elkaars talenten.
  • We beiden gelijke kansen door kansrijk, kwalitatief en gedifferentieerd onderwijs.
  • School is meer dan kennis alleen: attitudevorming en ontwikkeling van vaardigheden staan centraal.
  • Wij streven naar zelfstandige en zelf-denkende kinderen: kinderen die weten wie ze zijn.
  • Wij streven naar kinderen die in zichzelf en hun kunnen leren geloven.
  • Wij willen kinderen klaarstomen voor maatschappij.
  • Wij willen kinderen opvoeden tot wereldburgers.

Schoolreglement

Dat kan u hier vinden.

Infobrochure

Die kan u hier lezen.

Klasbrochure

De informatie specifiek voor elke klas zal u krijgen van de klasleerkracht, via mail of in Classdojo, een vrij te gebruiken software waar alles wat er in de klas van uw kind gebeurt op een veilige en directe manier gedeeld wordt met de ouders van de klas.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑