Pedagogisch project

Openheid

Onze school staat open voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar, ongeacht hun achtergrond of afkomst.

Verscheidenheid – Medemens 

Onze school is -net zoals de samenleving- een plaats waar mensen met hun gelijkenissen en verschillen samenleven. Wij zien deze verscheidenheid van onze samenleving als een verrijking.  We respecteren elke filosofie, religie of ideologie van ouders en hun kinderen. Iedereen heeft recht op vrijheid van eigen menig, evenwel zonder de eigenheid van de medemens aan te tasten.

Socialisatie

We leren de kinderen om samenleven en te leren van en met elkaar.  We werken aan positieve relaties met elkaar. Deze schoolcultuur kan alleen maar gedragen worden door een team dat een hart heeft voor kinderen.

Emancipatie

Onze school engageert zich door alle kinderen gelijke kansen te bieden. We zorgen voor kansrijk en kwalitatief onderwijs voor elk kind.  We begeleiden de kinderen in hun groei tot mondige en weerbare burgers.

Totale persoon

Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand. We hebben aandacht voor de totale persoonlijkheid van het kind. We hechten evenveel waarde aan attitudevorming, verwerven van kennis en ontwikkelen van vaardigheden.

Gelijke kansen

Wij zorgen voor gelijke kansen voor ieder kind. We zorgen voor kansrijk en zorgzaam onderwijs.

Democratisch  – Burgerschap – Mensenrechten

We voeden de kinderen op tot wereldburgers met respect voor de Rechten van de Mens en van het Kind. De universele gedachte van gelijkwaardigheid staat centraal in een samenleving waarin elke democratische opvatting over mens en maatschappij een stem krijgt.

 

klik hier voor PDF-versie

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑