Zorg op school

Wat doen wij als zorgleerkracht?

Klasleerkracht en zorgleerkracht hebben regelmatig overleg waarbij de klaswerking, kinderen of leergebieden besproken worden.

De zorgleerkracht begeleidt gedurende het schooljaar de kinderen mee, waardoor hij / zij goed op de hoogte is van de evolutie van de kinderen.

Door regelmatige observaties, evaluaties, screenings en genormeerde testen worden de leerlingen door klas- en zorgleerkrachten van dichtbij opgevolgd.

De zorgleerkracht gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om kinderen te begeleiden die het “moeilijker” hebben. Soms hebben kinderen immers extra (individuele) begeleiding nodig.  Doorgaans  gaat deze begeleiding  IN de klas door zowel de zorgleerkracht als de klasleerkracht.

 

Wat zijn onze doelen? Waar willen we naartoe?

We willen dat ieder kind zich goed voelt op onze school.

Regelmatig contact met ouders.

Wat kunnen we goed en wat doen we graag? 

Opvolgen en bespreken van leerlingen.

Alle kinderen ondersteunen op hun niveau.  Hulp bij het lezen , wiskunde,…

Klasleerkracht en zorg zoeken samen naar hulpmiddelen om kinderen te begeleiden.

Aanwezigheid bij oudercontacten.

Afnemen van testjes om de kinderen van dichtbij op te volgen.

Kindgesprekken.

Oplossen van conflicten.

We volgen alle kinderen op via een digitaal volgsysteem.

Dit zien we niet graag. Dit hebben we niet graag.

Kinderen die ongelukkig zijn.

Pestgedrag.

Hier blijven we trouw aan. Dit zullen we blijven doen.

Samenwerken met externe partners bv. CLB, Brede School , logopedisten, …

Oog hebben voor de talenten en sterktes van onze kinderen.

Regelmatig overleg tussen zorgleerkracht , klasleerkracht , zorgcoördinator.

Hier willen nog in groeien. Hierbij hebben we graag hulp.

We volgen bijscholingen om steeds de beste hulp te kunnen bieden.

Alle kinderen ondersteunen op hun niveau.

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑