Zorgvisie

Ons zorgteam bestaat uit meester Peter (zorgcoördinator) en een aantal zorgondersteuners voor de lagere school en de kleuterschool (het zorgteam)

Het beleid op leerlingenbegeleiding van Mooi-Bos is afgestemd op het pedagogisch project, de lokale context en de noden van de leerlingenpopulatie. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context. Om een beleid op leerlingenbegeleiding te realiseren zet onze school actief in op het begeleiden van de leerlingen (1), het ondersteunen van het zorgzaam handelen van het onderwijzend personeel (2) en de coördinatie van alle leerlingenbegeleidingsinitiatieven (3).

Onze werking is opgebouwd vanuit het zorgcontinuüm:

De zorgwerking van Mooi-Bos is gebaseerd op een gedragen visie op zorg/leerlingenbegeleiding en optimale onderwijskansen:

We zijn een school die zich inzet voor een zo breed mogelijke leerlingbegeleiding en spelen proactief in op de verschillende noden van ons publiek. Dit publiek kenmerkt zich door  diversiteit in achtergrond, moedertaal,  leer- en leefmogelijkheden en talenten.  Wij streven naar een constructieve en transparante samenwerking met verschillende partners en partijen, waaronder ook ouders en de buurt, om elk kind een brede waaier aan begeleiding te kunnen bieden.

 

Hierbij staan de basisvoorwaarden welbevinden en betrokkenheid centraal waarbij we voortdurend samen streven naar een zo kwaliteitsvolmogelijke en preventieve benadering. Onze leidraad hierin is het tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders én leerkrachten. Diversiteit, zowel bij kinderen als leerkrachten, nemen wij hier mee als een leerrijke meerwaarde.

Zo willen wij als school taalvaardige, respectvolle, zelfverzekerde, verantwoordelijke, sociale, mentaal en fysiek gezonde wereldburgers helpen groeien die met een open blik en genoeg houvast deze moderne maatschappij in kunnen stappen.

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑